Jaarlijks wordt de belastingwetgeving aangepast en dat kan voor u als ondernemer een tijdrovende zaak zijn om op de hoogte te blijven. Doordat wij deze wetgeving op de voet volgen kunnen wij u voorzien van een gedegen advies.

Indien u uw administratie voor een deel zelf verricht, kunt u de aangifte omzetbelasting door ons laten invullen. Wij berekenen, na een controle van de door u geboekte administratie, aan de hand van uw omzetcijfers en de betaalde voorbelasting de af te dragen of te ontvangen omzetbelasting. Indien wij uw administratie als geheel verzorgen, heeft u helemaal geen omkijken naar de aangifte omzetbelasting. Uw aangifte omzetbelasting wordt dan periodiek door ons ingevuld.

Aan de hand van de jaarrekening en de door u verstrekte gegevens, verzorgen wij jaarlijks uw aangifte inkomsten-belasting.

Wij kunnen u ook van dienst zijn bij:

  • Invullen aangifte Inkomstenbelasting
  • Invullen aangifte Vennootschapbelasting
  • Het indienen van verzoek- en bezwaarschriften
  • Controle van uw voorlopige en/of definitieve belastingaanslagen.

Darki Administratie, zorg voor uw administratie!