Uw financiële administratie is één van de pijlers waar uw onderneming op rust. Dit betekent dat uw administratie ten alle tijde up to date en overzichtelijk moet zijn. U kunt ervoor kiezen om uw financiële administratie geheel aan ons uit te besteden. Wij verwerken maandelijks of per kwartaal (afhankelijk van de BTW-aangifte) uw adminstratie en doen verzorgen de BTW-aangifte. Eventueel maken wij een tussentijdse balans en een reslutatenrekening op. Na elk boekjaar maken wij de jaarrekening op.

U kunt er ook voor kiezen zelf uw administratie te doen en de controles en BTW-aangiften aan ons uit te besteden. Ook hier maken wij na elk boekjaar de jaarrekening op.

In alle gevallen controleren en beoordelen wij uw administratie en laten wij u duidelijk zien wat de stand van zaken is. De jaarrekening wordt altijd besproken met de klant.

Hier in het kort nog even de zaken waarmee wij u van dienst kunnen zijn:

  • Het verwerken van uw boekhouding, verdeeld in kostenplaatsen
  • Verwerkingsverslagen van dagboeken, grootboek en subadministraties
  • Het opmaken van een tussentijdse balans en een periodieke resultatenrekening
  • Verzorging van de aangifte omzetbelasting en inkomstenbelasting
  • Het op juistheid controleren van uw financiële handelingen
  • Verzorging van uw jaarrekening.

Darki Administratie, zorg voor uw administratie!